اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۸۹۱۴۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۸۹۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۲۷۶۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۰۳۵۷۶۸۷۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شریعتی شمالی ، بالاتر از مترو شریعتی ، خیابان احمدیه یکم

مجموعه پارتیشن گستر 09103576874

تلفن

  • ۲۲۸۹۱۴۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۸۹۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۶۲۷۶۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۰۳۵۷۶۸۷۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  شریعتی شمالی ، بالاتر از مترو شریعتی ، خیابان احمدیه یکم

خروجی اخبار


لینک های مرتبط